Over 50.000 boligeiere har energisjekket boligen sin på Energiportalen  Bli din egen energirådgiver du også! Skriv inn din adresse og få tilgang til en gratis objektiv energianalyse av din bolig. Du kan se effekten av forskjellige energitiltak og se besparelse i energibruk og energikostnad, samt forventet reduksjon av CO2- utslipp og energimerke.

Enova Svarer

Hos Enova Svarer kan du stille små og store spørsmål til noen av landets fremste energirådgivere.

Tjenesten er betjent fra 08:00 - 16:00 på hverdager. Som privatperson kan du ringe grønt nummer 800 49 003.

Les mer...

Har du nedgravd oljetank?

Som eier av oljetank er du ansvarlig for eventuelle lekkasjer fra oljetanken som kan gi skader på miljø og eiendom. Konsekvensene av oljelekkasjer fra nedgravde oljetanker kan være omfattende, både økonomisk og miljømessig.

Energi- og klimaplan for Bærum 2013-2017

Energi- og klimaplanen for Bærum kommune 2013–2017, ble enstemmig vedtatt i kommunestyret 30. oktober 2013. Målsetningen er å redusere energibruk og klimagassutslipp fra kommunens egen drift, samt å legge til rette for generell reduksjon av energibruk og klimagassutslipp i Bærum.

Trenger du hjelp?

Se energirådgiver Folke Pettersen gjennomgå Energiportalen på 1-2-3. Du kan også ringe vår gratis Enøktelefon på 47222076 eller sende en mail til Entelligens AS hvis du trenger hjelp til å bruke Energiportalen.