Over 80.000 boligeiere har energisjekket boligen sin på Energiportalen  Bli din egen energirådgiver du også! Skriv inn din adresse og få tilgang til en gratis objektiv energianalyse av din bolig. Du kan se effekten av forskjellige energitiltak og se besparelse i energibruk og energikostnad, samt forventet reduksjon av CO2- utslipp og energimerke.

Miljø og klimafond 2017-2020

Bærum kommune har etablert et klimafond for å stimulere til redusert energibruk i privatboliger gjennom gratis energirådgivning og tilskudd til tiltak som solceller, varmepumper og etterisolering. 

Les mer

Gratis energirådgivning med hjemmebesøk

Nå tilbys gratis energirådgivning med hjemmebesøk, og mulighet for støtte til tiltak (begrenset til 30 000 kr per husstand), i tillegg til den tilskuddsordningen som statlige Enova tilbyr. Bærum kommunes rådgivningstjeneste kan kontaktes på telefon 46626000 eller epost post@energiportalen.no

Bestill gratis befaring

Klimaklok kommune

For å nå de internasjonale og nasjonale klimamålene og styrke arbeidet mot "det grønne skiftet" har Bærum kommune igangsatt ett flerårig utviklingsprogram - Klimaklok kommune

Les mer

Trenger du hjelp?

Se energirådgiver Folke Pettersen gjennomgå Energiportalen på 1-2-3. Du kan også ringe vår gratis Enøktelefon på 46626000 eller sende en mail til Energiportalen AS hvis du trenger hjelp til å bruke Energiportalen.